partners

Partners

Jongeren Actief is afhankelijk van steun van de lokale overheid, het lokale bedrijfsleven en lokale evenementen. Wij willen alle partners, ook namens de deelnemende kinderen en jongeren, bijzonder hartelijk bedanken voor hun steun.

Wilt u Jongeren Actief ook met uw bedrijf of evenement structureel of incidenteel steunen? Neem voor meer informatie dan contact op met voorzitter@stichtingjongerenactief.nl

Deze organisaties steunen ons: